Thám Tử Giúp Các Ngân Hàng Tìm Lại Phương Tiện Thế Chấp

Thám tử 555. com luôn hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, các phương tiện thếu chấp nghân hàng.

 tìm lại phương tiện

Do điều kiện kinh tế khó khăn, không ít nhưng phương tiện thếu chấp ở nghân hàng bỏ trốn. Hoặc sang tên bán cho người khác, trong khi không đóng lãi và gốc cho nghân hàng. Gây thiệt hại kinh tế cho nghân hàng, và khó khăn trong việc tìm lại phương tiện thếu chấp.

Vì vậy chúng tôi ra đời giúp các nghân hàng tìm kiếm lại phương tiện, một cách nhanh nhất và hiệu quả cao. Chỉ cần cung cấp biển số xe, và chủ đứng tên phương tiện. Chung tôi sẽ cùng nghân hàng tịch thu phương tiện về.