Giới thiệu về công nghệ GPS

Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Position System) là hệ thống xác định vị trí dựa trên các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điểm, ở một vị trí trên mặt đất nếu thiết bị GPS xác định được khoảng cách đến tối thiểu ba vệ tinh thì sẽ được một vị trí tọa độ của thiết bị GPS đó. Một số thiết bị định vị GPS nổi bật dinh vi xe may, dinh vi o to….

GPS

Các vệ tinh GPS bay vòng quanh trái đất hai lần trong một ngày theo một quỹ đạo rất chính xác và phát tín hiệu có thông tin xuống Trái Đất. Về bản chất máy thu GPS so sánh thời gian tín hiệu được phát đi từ vệ tinh với thời gian nhận được chúng. Sai lệch về thời gian cho biết máy thu GPS ở cách vệ tinh bao xa. Rồi với nhiều quãng cách đo được tới nhiều vệ tinh máy thu có thể tính được vị trí của người dùng và hiển thị lên bản đồ điện tử của máy.Một khi vị trí người dùng  đã tính được thì máy thu GPS có thể tính các thông tin khác như tốc độ, hướng chuyển động, bám sát di chuyển, khoảng hành trình, quãng cách tới điểm đến, thời gian mặt trời mọc, lặn và nhiều thứ khác nữa. GPS có thể được dùng để định vị các vật thể tĩnh hoặc các vật thể chuyển động. Một thiết bị định vị GPS là một thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu để xác định chính xác vị trí của phương tiện, người hoặc các tài sản khác nhờ vào thiết bị gắn kèm bên cạnh ghi lại vị trí của tài sản liên tục theo thời gian. Thông tin vị trí ghi lại được lưu trữ trong thiết bị theo dõi hoặc được truyền tới trung tâm cơ sở dữ liệu, truy cập trên internet qua máy tính, sử dụng một thiết bị GPRS, hoặc modem vệ tinh nhúng trong thiết bị này. Điều này cho phép vị trí các tài sản được hiển thị lên phông bản đồ khác trong thời gian thực hoặc khi phân tích vị trí. Các ứng dụng dựa vào vị trí có thể sử dụng thông tin vị trí GPS để cung cấp cho bạn thông tin như dẫn đường khi lái xe, ứng dụng trong trắc địa và bản đồ mặt đất, xác định độ cao và vị trí chính xác các địa hình. GPS cũng được ứng dụng trong giao thông và thông tin trên mặt đất, trên biển hoặc đường hàng không.