Thám Tử Toàn Quốc

Thám Tử Tìm Người Bị Bán &Cung Cấp Thông Tin Người Thân Ở Nước Ngoài

Thám Tử Tìm Người Bị Bán &Cung Cấp Thông Tin Người Thân Ở Nước Ngoài

Công ty 100% vốn Nhật sắp được thành lập và đi vào hoạt động chuyên về lĩnh vực giới thiệu việc làm, phái cử thông dịch, biên dịch. Xin hỏi, công ty có phải thực hiện việc báo cáo định kỳ không? Cần lưu ý vấn đề gì về mặt pháp luật không? Hiện nay Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự … Đọc Thêm

Page 1 of 11