Cách đối phó của lái xe đối với thiết bị định vị ô tô

Các thiết bị dinh vi o to được gắn trên phương tiện giao thông nhằm quản lý quá trình hoạt động, di chuyển của chiếc xe đó, nhưng việc này vẫn còn chưa đam lại kết quả như mong muốn bởi  một số đơn vị còn sử dụng thiết bị định vị như hình thức đối phó.

1381801872nhungloiichkhilapdinhvichoxe2

Việc lắp đặt các thiết bị định vị  đem lại những lợi ích vô cùng thiết thực và lớn lao. Tuy nhiên bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp vận tải nhìn nhận việc không có lái xe nào muốn bị kiểm soát và theo dõi khi đi đường nên có thể thiết vị định vị sẽ  bị lỗi, một phần có thể do lái xe cố tình đối phó khi tìm mọi cách để tác động đến thiết bị, tuy nhiên để thực hiện việc này không hề đơn giản. Nếu muốn can thiệp vào thiết bị định vị  đang hoạt động, lái xe sẽ mất khoảng 15-20 phút để mở rồi mới có thể cắt dây nối, khi đó thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Vì thế, nếu doanh nghiệp giám sát tốt thì sẽ phát hiện được ngay khi tín hiệu tại trung tâm điều hành bị mất và doanh nghiệp có thể kiểm tra khá đơn giản. Còn doanh nghiệp nào nói rằng không thể kiểm soát được lái xe thì có thể coi là cố tình lách luật. Lắp đặt thiết bị định vị trên xe chỉ mang tính chất đối phó. Chủ phương tiện ham đồ rẻ tiền mà lắp đặt thiết bọ kém chất lượng, không cung cấp được thông tin hoặc thiết bị không có chứng nhận hợp quy.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị phạt và có thể thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải và có thể thu hồi đến một tỷ lệ nhất định sẽ đình chỉ hoạt động của chủ những chiếc xe bị vi phạm.